Psychologist Session

Calitatea de psiholog devine universal umană.

Relaţia omului cu el însuşi – aceasta este, prin excelenţă, domeniul eticii. Etica ridică întrebări referitoare la comportamentul fiinţei umane faţă de ea însăşi, autoîngrijirea fiind, în acest context, un element central.

Relaţia fiinţei umane cu altă fiinţă umană – reprezintă câmpul investigaţiilor sociologice, al politicii şi în strânsă legătură cu legea. Oamenii trăiesc împreună, fiind centrală în acest context găsirea celei mai bune modalităţi de a trăi împreună.

Educatie

În viaţa individului, "celălalt" joacă întotdeauna un rol de model, de obiect, de asociat sau de adversar, iar psihologia individuală se prezintă chiar de la început ca fiind în acelaşi timp şi o psihologie socială, în sensul larg, dar pe deplin justificat al cuvântului.

Relaţia omului cu natura – reprezintă câmpul investigaţiilor economice, în care dependenţa umană de natură este centrală, omul având nevoie de resursele naturale pentru a supravieţui.

Psychology Patient

Descoperirea vocatiei

Educatia este cea mai buna provizie pe care o poti face pentru batranete.

Etica reprezintă dezvoltarea relaţiei cu tine însuţi, bazată pe preocuparea de a asigura o viaţă mai bună.

Deontologia se constituie în reguli care vizează modul de a lucra/conlucra bine, împreună cu altă persoană. Acest concept a fost folosit de către filosoful Bentham, care a introdus o nuanţă importantă, pentru a diferenţia oamenii aşa cum sunt ei (ontologie), de oameni aşa cum trebuie să fie (deontologie). Cadrul deontologic formează oamenii aşa cum trebuie să fie.

O vocatie ratata isi pune pecetea pe toata viata.

  • Libertatea - chiar dacă oamenii nu dispun de libertatea absolută, aceştia au întotdeauna libertatea de a-şi alege modul de reacţie. Acest lucru înseamnă şi responsabilitatea asumată pentru consecinţele alegerii făcute. Bineînţeles că trebuie realizată distincţia între realitate şi ceea ce am dori să se întâmple în viaţa noastră. Este necesară o analiză atentă a deciziilor şi acţiunilor noastre pentru a evita greşelile majore, această concentrare fiind, de asemenea, un punct de plecare al eticii.

Deontologia este o ramură a eticii, bazată pe cunoaştere, înţelegere şi asumarea datoriei în vederea manifestării atitudinii şi comportamentului cu respectarea datoriei.

Sfera deontologiei poate fi abordată din două unghiuri:

 

- din direcţia unor principii generale, a unor reguli consacrate ca fundamentale pentru viaţa morală şi care conduc la judecăţi şi decizii. Astfel, teoria se dezvoltă în baza unui comandament superior (de ordin religios sau laic) ori în baza regulilor şi principiilor moralităţii ca repere; 

- prin considerarea praxis-ului cu situaţiile concrete, particulare; direcţia este de la experienţă, la activitate, la elaborarea teoriei ce structurează valori, norme şi idealuri.

OPENING HOURS

MONDAY - FRIDAY

07:00 AM - 08:30 PM

ADDRESS

SUBSCRIBE:​​

iasi

 Nicolae Iorga 37

Subscribe for Updates

0751707742

© 2019 by terapiionline.ro