• Terapie Online

Când și cui este indicată MELOTERAPIA?

Când și cui este indicată meloterapia?

Meloterapia poate fi considerată o formă specifică a psihoterapiei prin artă.  Valoarea terapeutică a muzicii rezultă din multiplele influente pe care le are asupra psihicului uman.   În cadrul meloterapiei (sau muzicoterapiei), educatorul/terapeutul trebuie să fie interesat in special de efectul pe care il are muzica utilizată sub diverse forme. Ca mijloc pentru modelarea personalității şi normalizarea stărilor psihice. Atât pentru persoanele normale, cât şi pentru persoanele care prezintă diferite afecțiuni sau deficiențe. Când și cui este indicată meloterapia?

În cazul persoanelor cu cerinte speciale sau aflate in stări de boală, efectele curative ale muzicii sunt diferite. În funcție de tipul şi specificul deficientelor sau afecțiunilor.

 1. pentru copiii cu deficientă mintală sau pentru cei care prezintă autism. Meloterapia este frecvent folosită, in special pentru stabilirea unui alt tip de comunicare. În acest caz, muzica nu este utilizată în terapie în baza calităților sale estetice. Ci pentru a stabili contactul cu copilul deficient şi a facilila comunicarea intre el şi educator/ terapeut. În literarura de specialitate se foloseşte sintagma „muzică funcțională”. Aceasta desemnează faptul că, în terapie, muzica este utilizată in scopuri practice pentru recuperarea personalităţii decompensate a subiecţilor supuşi meloterapiei

 2. la copiii cu deficiență mintală şi hiperactivi. Meloterapia este utilizată pentru realizarea unor performanțe în plan psihomotric și pentru ameliorarea inhibiţiei voluntare a actelor motorii;

 3. pentru calmarea subiectilor anxioşi şi a celor hiperchinetici. Se foloseşte un instrument care emite un fel de sunete deosebit de armonioase. Cum ar fi sunetul de clopoței.

Muzica reprezintă arta de a exprima sentimente şi idei cu ajutorul sunetelor. Aceastea fiind combinate intr-o manieră specificiă.

În cazul persoanelor normale, muzica exercită o serie de efecte benefice, printre care enumerăm :

 1. induce o serie de stări afective tonice şi un sentiment de securitate

 2. determină apariţia unei stiri de liniştire

 3. relaxare, prin reducerea stirilor de tensiune şi anxietate

 4. facilitează comunicarea între persoane

 5. contribuie la dezvoltarea unor funcţii psihice şi procese psihice. Acestea sunt senzatii, perceptii, reprezentări până la cele mai complexe, cum ar fi afectivitatea sau imaginaţia.

 1. La subiectii cu instabilitate emotională, utilizarea meloterapiei determină diminuarea tensiunilor psihice și reducerea agresivităţii. Favorizează cooperarea in interiorul grupului şi activitătile in echipă

 1. În cazul persoanelor cu dizabilititi fizice, muzicoterapia poate avea următoarele efecte.

 2. facilitează relaxarea

 3. creşte coordonarea în activitătile motrice

 4. stimulează motivatia pentru exercitiul fizic

 5. dezvoltă independenţa, increderea în sine şi stima de sine

 6. dezvoltă vorbirea functională şi abilitătile de comunicare

 7. stimulează interactiunile cu cei din jur.

Activitățile de meloterapie pot fi desflşurate in grup sau individual (este cazul copiilor cu deficiențe mintale severe sau asociate).

Acestea pot fi împărţire în două forme :

 1. forma activă –sau directă. Constă in diverse activităti muzicale desfăşurate, individual sau in grup, de subiectii înşişi (muzică instrumentală sau vocală)

 2. forma indirectă – este acea formă in care subiectii audiază muzica. În acest caz, pasivitatea subiectilor nu este totală.

În cazul activitătilor de meloterapie desfăşurate in şcoală de către educatori, logopezi, psihologi şcolari etc. , este util să se urmărească următoarele obiective.

 1. Dezvoltarea interesului față de activitățile muzicale

 2. Dezvoltarea și formarea auzului muzical împreună cu elementele sale componente

 3. Simț ritmic, melodic, armonico-polifonic

 4. Educarea vocii. Aceasta fiind principal mijloc de redare a muzicii

 5. Formarea unor deprinderi practice muzicale (de ascultare a muzicii, de interpretare, de utilizare a unor instrumente etc.)

 6. Cultivarea imaginației şi a creativității

 7. Echilibrarea şi armonizarea personalităţii copiilor prin cultivarea unor trăsături de caracter pozitive

 8. Dezvoltarea sociabilitălii copilului prin participarea la activitățile organizate pe grupuri de copii

 9. Dezvoltarea sensibilității şi a gustului estetic fată de fenomenul muzical.

 10. Determinarea unor stări de deconectare, relaxare, confort psihic, încântare şi bună dispoziție.

#meloterapia

© 2019 by terapiionline.ro
 

SUBSCRIBE:​​

iasi

OPENING HOURS

MONDAY - FRIDAY

07:00 AM - 08:30 PM

ADDRESS

Subscribe for Updates

0751707742