CARACTERISTICI generale ale INVĂȚĂRII cu ajutorul CALCULATORULUI

CARACTERISTICI generale ale INVĂȚĂRII cu ajutorul CALCULATORULUI

Utilizarea calculatorului in procesul de învățământ devine o necesitate in condițiile dezvoltării tehnologice accentuate. CARACTERISTICI generale ale INVĂȚĂRII cu ajutorul CALCULATORULUI.

Asistarea procesului de învățământ cu ordinatorul presupune utilizarea acestuia în toate tipurile de activități din cadrul :

  1. Predare, comunicare de cunoștințe;

  2. Consolidarea cunoștințelor vechi;

  3. Sistematizarea cunoștințelor noi;

  4. Aplicarea în contexte practice și exersarea aplicării cunoștințelor, inclusiv pe direcția formării unor deprinderi;

  5. Verificarea cunoștințelor și evaluare.

  6. Instruirea asistată de calculator este o variantă a modelului e-learning.

Instruirea asistată de calculator este o metodă didactică, plasată între alte metode didactice așa cum sunt descrise de teoria pedagogică.

Dacă o analizăm ca o formă a e-learningului are un profil cu mult mai complex decât cel al altor metode didactice. Tocmai acest profil complex i-a făcut pe unii autori să o așeze (în contextul e-learningului) între domeniile de sine stătătoare ale științelor educației.

Astfel, există opinii (Steinberg, 1991) care susțin că IAC este mai mult decât o metodă didactică, acesta incluzând metode de instruire bine definite: metode de explorare indirecte (demonstrații cu imagini, grafică, modelare), metode de acțiune (exersarea, simularea), jocurile (Cerghit, 1997).

Integrarea învățării asistate de calculator în sistemul disciplinelor pedagogice, fără ca aceasta să se afle în vreun raport de subordonare față de celelalte discipline, este accentuată și de cerința interdisciplinarității în proiectarea programelor de învățare.

IAC este legată (ca disciplină) de rezultatele cercetării dintr-o serie de domenii ca: psihologia copilului, psihologia socială, genetica umană, pedagogie; didactica specialității, estetică și design, tehnici și tehnologii de comunicare, tehnologia informației, informatică (programare).

Ca metodă didactică IAC-ul se realizează, în prezență, în cadrul clasei de elevi, permițând o diversificare a strategiilor didactice. Această metodă poate fi utilizată în oricare dintre momentele unei lecții și poate fi aplicată la oricare dintre disciplinele din curriculumul școlar.

În ultimă instanță IAC poate defini o strategie didactică tip interactiv, un nou mod de concepere a instruirii și învățării. Metoda IAC se inserează în contextul învățământului pe clase și lecții, având avantajul că nu presupune o organizare specială a actului educațional.

• simulează procese și fenomene foarte complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidență;

• face inutilă utilizarea multora dintre mijloacele didactice „clasice” conducând la o reconsiderare a locului și rolului acestora;

• construiește contexte extrem de atractive pentru aplicarea practică a conceptelor și cunoștințelor;

• presupune participarea activă a elevilor în procesul de predare-învățare, permite o dezvoltare intelectuală adecvată și o modalitate atractivă de învățare.

CARACTERISTICI generale ale INVĂȚĂRII cu ajutorul CALCULATORULUI- Interactiunea și interactivitatea

Utilizarea calculatorului în lecție, dar și a metodei IAC poate conduce la o serie de efecte interesante în contextul educațional contemporan:

  1. Interacțiunea elev-calculator are loc în cadrul clasei; aceasta facilitează accesul elevului la informații mai ample, mai logic organizate, structurate variat, prezentate in modalități diferite de vizualizare.

  2. Nu calculatorul sau dispozitivul digital individual produce efecte educaționale directe, ci importante sunt calitatea softurilor și folosirea corespunzătoare a acestora, utilizarea lor după criterii de eficiență metodică în activitățile de instruire. Această interacțiune poate conduce la dezvoltarea unor noi aptitudini: autonomie, flexibilitate, cooperare.

  3. Interactivitatea este strâns legată de posibilitatea interacțiunii în contextul IAC și poate fi considerată ca una dintre cele mai importante facilități în ceea ce privește utilizarea ordinatorului în educație. Aceasta se referă la posibilitatea pe care o are cursantul de a comunica interactiv (cu ordinatorul) pe direcția căutării, evaluării critice și utilizării informației pentru învățare. Gradul de interactivitate depinde foarte mult de tipul de software educațional, de performanțele ordinatorului, de intențiile conceptorului de programe informatice

#iac

19 afișare

OPENING HOURS

MONDAY - FRIDAY

07:00 AM - 08:30 PM

ADDRESS

SUBSCRIBE:​​

iasi

 Nicolae Iorga 37

Subscribe for Updates

0751707742

© 2019 by terapiionline.ro