• Terapie Online

Ce este PERSONALITATEA? TEORII in tulburari ale personalitatiiPersonalitatea poate fi definită ca fiind „aspectele interne și externe unice, relativ durabile ale caracterului unei persoane care influențează comportamentul în situații diferite”.

Acestea find spuse, despre personalitate se poate spune că este trăsătura noastră înnăscută care manipulează modul în care gândim și acționează cunoașterea noastră. În esență, se poate spune la fel de bine că personalitatea este ceea ce purtăm atunci când ne confruntăm cu lumea exterioară.


Fundalul istoric al teoriilor personalității se întinde până în epoca lui Hipocrate, Platon și Aristotel. Deoarece psihologii care tratează tulburările de personalitate sunt preocupați de problemele care sunt asociate cu personalitatea și dezvoltarea personalității respective, Fehr 1983, sugerează că psihologul care tratează tulburările de personalitate este specializat în analiza teoriilor personalității, dezvoltă teorii noi, folosește tehnica de evaluare a personalității, dezvoltă noi metode de evaluare, efectuează cercetări empirice științifice despre natura caracteristicilor personalității, tratează tulburările de personalitate și dezvoltă noi modalități de tratare a tulburărilor de personalitate, clasifică tulburările de personalitate și dezvoltă personalitatea.


Chiar dacă despre psihologii care tratează tulburările de personalitate se spune că ar trebui să îndeplinească toate aceste sarcini, la fel ca oricare alt psiholog în domeniu aceștia trebuie să predea, să facă cercetare, să pună diagnosticuri, să facă practică clinică, să managerieze, să administreze teste și să scrie lucrări de specialitate.


Pe lângă sarcinile unui psiholog, în domeniul psihologiei personalității, există numeroase teorii în care se discută despre probleme de personalitate și dezvoltare. Aceste teorii includ teoria psihanalitică, teoria fenomenologică (cognitivă și umanistă), teoria trăsăturilor și teoria comportamentală. Pentru o mai bună înțelegere, o teorie poate fi definită ca un principiu general formulat pentru a explica un grup de fenomene conexe.


Psihologii care trateaza tulburărilede personalitate au un set stabil de teorii, modalități fiabile și valide de colectare a datelor pentru a-și confirma teoriile și pentru a-și îndeplini obiectivele din domeniu. Pentru a demonstra acest lucru, teoriile cele mai importante și perspectivele acestora vor fi examinate. Primul grup de teorii examinate va fi format din abordările psihanalitice și neoanalitice ale personalității, al doilea grup va fi format din teoriile fenomenologice ale personalității, al treilea grup va fi format din teoriile trăsăturii psihologiei personalității, iar grupul final va fi constituit din teoriile comportamentale. Toate aceste teorii au contribuit la dezvoltarea domeniului dinamic al psihologiei personalității prin observare și cerecetare empirică.


Există mai multe metode prin care psihologia personalității testează și evaluează toate aceste teorii. Evaluarea personalității este definită de Fehr ca orice înceracare de a înțelege, prezice și explica în mod sistematic caracterul unei persoane.


Revenind la subiectul acestui articol, psihologii care tratează tulburările de personalitate au modalități valide și fiabile de a colecta date pentru a-și confirma teoriile. Tehnicile de evaluare arată diferențe între gradul lor de subiectivitate și obiectivitate.Tehnicile subiective sunt vulnerabile la biasuri, care sunt de evitat în special în domeniul științific. Prin urmare, despre cele mai bune tehnici se poate spune că sunt tehnici fiabile și valide. Validitatea se referă la măsura în care un dispozitiv de evaluare măsoară ceea ce este menit să măsoare în timp ce fiabilitatea (gradul de de încredere) se referă la consistența răspunsului la un instrument de evaluare psihologică, fiabilitatea poate fi obținută prin retestarea testului, formele echivalente și metoda împărțirii în două jumătăți.


Metodele prin care psihologul care tratează tulburările de personalitate își evaluează teoriile sunt prin auto-raport sau inventariere obiectivă, tehnici proiective, interviuri clinice, proceduri de evaluare comportamentală și metoda de eșantionare a gândurilor și experiențelor.


Teoria psihanalitică, fomulată de către Sigmund Freud, a fost abordarea cea mai timpurie a studiului formal al personalității, psihanaliza a subliniat forțele inconștiente, Id-ul, ego-ul și superego-ul, impulsurile sexuale bazate pe biologie; libidoul și cathexia; impulsurile de agresiune, instinctul de viață și de moarte și importanța experiențelor copilăriei în modelarea comportamentului adulților și, de asemenea, funcționarea mecanismului de apărare în controlul anxietății. În cadrul teoriei psihanalitice au apărut cele patru etape psihologice ale dezvoltării, perioada latentă orală, anală, falică, de latență (nu o etapă) și cea genitală. În plus, pe lângă teoria psihanalitică a personalității, a lui Freud, apare abordarea neoanalitică.


Această abordare a fost derivată din teoria psihanalitică a lui Freud, de către adepții și studenții acestuia care s-au despărțit de el. Teoreticienii neo-freudieni diferă unul față de celălalt în numeroase moduri, dar împărtășeșc un fundament comun prin faptul că se opun psihanaliticii lui Freud pe două motive principale: accentul lui Freud pe instincte ca principalii motivatori ai comportamentului uman, alături de viziunea sa deterministă asupra personalității și, de asemenea, a opiniei sale sexiste. S-a spus în plus că teoreticienii neoanalitici au prezentat o viziune mai optimistă și mai îmbucurătoare asupra personalității și naturii umane.


Primul teoretician neo-freudian este Carl Jung, care a dezvoltat abordarea psihologiei analitice. În cadrul acestei teorii, s-a enunțat că personalitatea este modelată de viitor și de trecut și s-a pus accent mai mare pe inconștient în dezvoltarea personalității. Jung a lărgit definiția libidoului, a lui Freud, redefinind-o ca fiind o forță mai dinamică decât cea sexuală.Conform Fehr 1983, Jung a subliniat că psihicul include eul conștient, inconștientul personal și inconștientul colectiv, dintre care cel mai important este sinele, care devine în cele din urmă centrul personalității. Pe lângă psihic, Jung a dezvoltat și o tipologie pentru clasificarea oamenilor pe baza propriilor sale noțiuni referitoare la atitudini și funcții. Ulterior Alfred Adler a dezvoltat teoria psihologiei individuale.


Teoria sa a subliniat dezvoltarea individuală în cadrul societății. Teoria lui Alder în comparație cu ce a lui Freud a prezentat diferențe majore. În timp ce Freud a pus accent pe motivele biologice, sexul, complexul Oedip, inconștiența, Adler a accentuat motivele sociale, sexul fiind minimalizat, Oedip fiind în mare măsură social, importanța conștiinței, atitudinea pozitiva față de existența umană, în contrast cu atitudinea negativă față de existența umană a lui Freud. Chiar dacă opiniile lui Adler sunt diferite de cele ale lui Freud și Jung, acesta a adus o contribuție distinctă în domeniul teoriei personalității. În teoria sa a psihologiei individuale, Adler a stipulat că: bărbații sunt ființe sociale, că personalitatea lor poate fi produsul societății și nu neapărat biologie, sinele creator, omul a fost liber să aleagă personalitatea pe care o are.

© 2019 by terapiionline.ro
 

SUBSCRIBE:​​

iasi

OPENING HOURS

MONDAY - FRIDAY

07:00 AM - 08:30 PM

ADDRESS

Subscribe for Updates

0751707742