COLECTAREA în mod corect a LENJERIEI de SPITAL

COLECTAREA în mod corect a LENJERIEI de SPITAL

COLECTAREA în mod corect a LENJERIEI de SPITAL. Definitii.

 1. Lenjeria de spital reprezintã totalitatea articolelor textile folosite în unitãţi medicale şi include: cearceafuri, feţe de pernă, uniforme ale personalului medical, prosoape, pijamale, articole de îmbrãcãminte pentru pacienţi, etc.

 2. Lenjeria murdară reprezintã totalitatea articolelor de lenjerie şi include atât lenjeria murdară nepatată cât şi lenjeria contaminate

 3. Lenjerie murdară nepatată/ nepericuloase este lenjeria murdară care provine de la pacienţi, fără urme vizibile de produse biologice; intră în categoria deşeurilor a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor, deoarece nu sunt periculoase pentru sanatatea umana si mediul

 4. Lenjeria murdară patată/ periculoase este lenjeria care a venit în contact cu sângele şi/sau alte fluide biologice; deşeuri ale căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor; Cod deşeu, conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 : 18 01 03*

 5. Serviciile de spalătorie reprezintã ansamblul activitãţilor desfãşurate în scopul gestionãrii şi prelucrãrii lenjeriei de spital, începând cu momentul colectãrii lenjeriei murdare din secţiile unitãţii medicale şi până în momentul predãrii produsului finit înpoi pe secţie.

 6. Lenjeria – produs finit este lenjeria care a parcurs toate etapele fluxului tehnologic de spălătorie şi care este depozitată în spaţiul desemnat din zona curată a spălătoriei.

 7. Dezinfecţia lenjeriei este procesul de distrugere a formelor vegetative ale microorganismelor, a virusurilor şi a fungilor, cu excepţia sporilor bacterieni, astfel încât lenjeria dezinfectată să poatã fi folositã fãrã riscuri pentru personal şi pacienţi

REGULI- COLECTAREA în mod corect a LENJERIEI de SPITAL

Lenjeria murdară se colectează şi se ambalează la locul de producere fără a fi scuturată, cu scopul prevenirii contaminării aerului, a personalului şi a pacienţilor.

Este interzisă sortarea lenjeriei la locul de producere pe tipuri de articole. Rufele murdare nu trebuie atinse din momentul în care se ridică de la patul bolnavului până la spălătorie.

Nu este permisă scoaterea lenjeriei din ambalajul de transport până în momentul predării la spălatorie. Personalul care colectează şi ambalează lenjeria are obligaţia de a verifica ca în articolele de lenjerie să nu rămână obiecte tăietoare-înţepătoare. Personalul care colectează şi ambalează lenjeria va purta obligatoriu echipament de protecţie corespunzator, inclusiv mănuşi.

COLECTAREA în mod corect a LENJERIEI de SPITAL

După îndepărtarea echipamentului de protecţie, personalul se va spăla obligatoriu pe mâini. Recipientul în care se face colectarea şi care vine în contact direct cu deşeurile periculoase rezultate din activităţi medicale este de unică folosinţă şi se elimină odată cu conţinutul. Codurile de culori ale recipientelor în care se colectează deşeurile medicale sunt:

a)galben – pentru deşeurile medicale periculoase.

b)negru – pentru deşeurile nepericuloase.

Deşeurile nepericuloase se colectează în saci din polietilenă de culoare neagră, inscripţionaţi „Deşeuri nepericuloase“. În lipsa acestora se pot folosi saci din polietilenă transparenţi şi incolori.

In cadrul spitalului exista un circuit de transport lenjerie murdara, care nu se intersecteaza cu circuitul lenjeriei curate si nici cu alte circuite functionale (pacient, instrumentar medicochirurgical, alimente, medicamente, etc.)

Lenjeria de spital se schimba ori de cate ori este nevoie si obligatoriu dupa fiecare pacient. Periodicitatea schimbãrii echipamentului personalului se face în funcţie de gradul de risc şi se stabileşte prin regulamentul intern al unitãţii medicale. Se strange lenjeria utilizata, la patul pacientului in saci colectori de unica folosinta, care se leaga la gura si se depoziteaza temporar (maxim 24 ore) in spatiul detinat efectelor murdare existent in fiecare sectie, de unde vor fi transporati conform programului aprobat, cu caruciuoare de transpot catre spalatorie pe circuitul existent. Predarea lenjeriei se face pe baza unui bon de evidenta; preluarea se face de asemeni pe baza bonului si lenjeria este introdusa in spatiul destinat sortarii pe tipuri si provenienta.

De regulă, spălătoria se organizează ca un serviciu unic pe spital pentru următoarele activităţi:

 1. primire

 2. dezinfecţie,

 3. spălare,

 4. călcare,

 5. reparare,

 6. depozitare rufe.

La organizarea spaţial-funcţională a spălătoriei se vor respecta următoarele cerinţe:

a) separarea obligatorie a circuitelor de rufe murdare şi rufe curate;

b) separarea şarjelor de rufe pe categorii de provenienţă

c) diferenţierea, pe întregul flux tehnologic, a liniilor de utilaje pentru rufele pacienţilor copii faţă de cele pentru rufele pacienţilor adulţi.

#nursing

21 afișare

OPENING HOURS

MONDAY - FRIDAY

07:00 AM - 08:30 PM

ADDRESS

SUBSCRIBE:​​

iasi

 Nicolae Iorga 37

Subscribe for Updates

0751707742

© 2019 by terapiionline.ro