Criterii de alegere a unui manager intr-o firma

Criterii de alegere a unui manager intr-o firma

Criterii de alegere a unui manager intr-o firma:

– decizii pentru solutionarea problemelor care apar în cadrul organizatiei

– luarea deciziilor în conditii de mediu si complexe

– rezolvarea problemelor cele mai importante

Lipsa de ataşament faţă de obiective

Un manager îndeplineşte mai multe roluri – el este şef, subordonat, părinte, soţ/soţie, membru al unei comunităţi. Are obiective corespunzătoare fiecăruia dintre aceste roluri. Un conflict între obiectivele unui individ apare atunci când obiectivele sale nu sunt în acord cu cele organizaţionale. Individul isi pierde în final ataşamentul faţă de unele dintre acestea. Un manager nu va fi ataşat faţă de obiective care intră în contradicţie cu propriile sale interese.

Conflictul de obiective

 Între obiectivele diferitelor unităţi (departamente, secţii etc.) ale aceleiaşi organizaţii pot apărea de asemenea conflicte. Acestea se vor constitui ca limite în luarea deciziilor.

Obiective în schimbare

Nivelul la care au fost stabilite diferitele obiective ale organizaţiei şi tipul acestora creează provocări deosebite pentru manageri. Chiar dacă obiectivele generale ale organizaţiei rămân nemodificate, obiectivele stabilite la nivel funcţional se schimbă în timp.

Valori

Procesul decizional este influenţat de asemenea de valorile personale ale managerului (idealuri abstracte care modelează modul de gândire şi comportamentul individului). S-a observat că firmele bine conduse au sisteme de valori puternice şi bine articulate, deoarece managerii care lucrează în aceste firme simt nevoia să adopte aceste valori pentru a avea succes (Th. H. Peters şi R. H. Waterman).

Teoreticienii ştiinţelor comportamentale au identificat două tipuri de seturi de valori. Primul tip defineşte un anumit comportament ca fiind potrivit oricărei situaţii – valorile instrumentale – şi cuprinde concepţii ca cinstea, iubirea şi supunerea. Pe de altă parte, valorile finale reprezintă credinţa că o anumită stare merită efortul de a te strădui pentru a o atinge. De exemplu, un manager poate considera că merită să te străduieşti pentru a avea independenţă financiară iar altul că o familie fericită merită toate eforturile. Fiecare manager deţine valori instrumentale şi finale diferite, care le influenţează în mod diferit deciziile.

Din nefericire, mulţi manageri nu îşi identifică în mod sistematic valorile şi nu sunt preocupaţi să le stabilească gradul în care reprezintă priorităţi.

Un bun punct de început în dezvoltarea unei culturi orientate spre valori o reprezintă declararea scrisă a eticii cu privire la majoritatea aspectelor cu care se confruntă managerii.

Cultura. Este importantă influenţa pe care o au diferenţele culturale în procesul decizional. Cercetătorii moderni sunt interesaţi de analizarea comparativă a stilurilor de conducere şi luare a deciziilor în diferite zone ale lumii, acestea reprezentând obiectul de studiu al managementului comparat.

Procesul decizional este influenţat şi de o serie de factori de mediu intern sau extern al organizaţiei.

#firma #manager #resurseumane

0 afișare

OPENING HOURS

MONDAY - FRIDAY

07:00 AM - 08:30 PM

ADDRESS

SUBSCRIBE:​​

iasi

 Nicolae Iorga 37

Subscribe for Updates

0751707742

© 2019 by terapiionline.ro