• Terapie Online

Cum să înțelegem corect DIFERENȚA dintre APTITUDINI, ABILITĂȚI și COMPETENȚE în RECRUTARE

Cum să înțelegem corect DIFERENȚA dintre APTITUDINI, ABILITĂȚI și COMPETENȚE în RECRUTARE

Alegerea persoanei potrivite pe un anumit post este un proces complex, cu atât mai mult cu cât urcăm pe nivelurile ierarhice într-o companie. La fel de importantă este selecția unui simplu vânzător cât și alegerea unui manager. Cum să înțelegem corect DIFERENȚA dintre APTITUDINI, ABILITĂȚI și COMPETENȚE în RECRUTARE.

Trebuie să căutăm acele persoane care au cunoștințele potrivite, abilitățile și caracteristicile personale care să răspundă cerințelor activității. Un vânzător trebuie să aibă abilități bune de comunicare, trebuie să fie o fire deschisă, să aibă cunoștințe despre tehnicile de vânzare ale unui produs; coordonatorul unui grup de persoane trebuie să fie o fire analitică, să aibă abilități de a împărți roluri și de a delega sarcini.

Recrutarea, selecția și evaluarea performantelor angajatilor sunt activități de baza în cadrul managementului resurselor umane (MRU).

De calitatea persoanelor angajate depinde și calitatea „afacerii”.

Recrutarea și selecția reprezintă activitățile de identificare și selectare a persoanelor care au caracteristicile și îndeplinesc condițiile cerute pentru ocuparea unui anumit post. Caracteristicile și condițiile cerute se definesc prin educație, experiență profesională, deprinderile personale și trăsăturile de personalitate ale fiecăruia etc. Dincolo de condițiile cerute de un anumit post trebuie să luăm în considerare și condițiile impuse de legislația în vigoare (de ex. vârstă minimă de angajare).

În definirea profilului angajatului pentru un anumit post trebuie să ținem cont de următoarele 4 noțiuni: – caracteristici – aptitudini – abilități – competențe

APTITUDINEA

 Este o însușire psihică individuală care condiționează îndeplinirea în bune condiții a unei activități. Aptitudinile sunt native, și sunt dezvoltate în copilărie . O simplă clasificare a acestor aptitudini poate fi: – senzoriale – a vedea, a auzi, a miroși – psiho-motorii – se execută mișcări corporale complexe în care se combină calitățile fizice ale persoanei cu cele ale gândirii – intelectuale – procese că memorarea, gândirea, imaginarea, limbajul, intuiția

ABILITATEA

Poate fi definită că aptitudine de a face ceva cu ușurință, îndemânare, ingeniozitate sau chiar finețe. Astfel, în funcție de abilitățile pe care le avem și pe care le dezvoltăm în mod deosebit, ne specializăm într-un anumit domeniu – economic, tehnic, sportiv, artistic, științific, filozofic etc.

O posibilă clasificare a abilităților, care poate fi utilizată în resursele umane, poate fi : – abilități mecanice și manuale – abilități științifice și matematice – abilități artistice și muzicale – abilități pedagogice și empatice – abilități de vânzare și manageriale – abilități administrative și cele de secretariat

Competența se referă la cunoștințele profesionale, informațiile în unul sau mai multe domenii, la experiență care are legătură cu acesta/acestea, de a face legătură și de a le adapta și utiliza împreună cu alte domenii. De cele mai multe ori competențele sunt certificate, dar simplul certificat nu garantează stăpânirea unui domeniu la nivel de competență.

Astfel, atunci când solicităm anumite competențe, ne referim la specializările pe domeniile căutate: economic, financiar contabil, marketing, management, juridic, telecomunicații, minerit, navigație, administrare locală și națională etc. Competențele solicitate candidaților sunt în strânsă legătură cu domeniul de activitate în care activează compania.

De exemplu, postul de lucrător comercial presupune realizarea următoarelor activități: – Prezentarea produselor și serviciilor aferente vânzării – Comunicarea cu clienții – Efectuarea vânzării – Gestionarea stocurilor – Încasarea contravalorii mărfii

Pentru îndeplinirea cu succes a atribuțiunilor sunt necesare următoarele: APTITUDINI: percepție și memorie vizuală bună, rezistență la stres (autocontrol), inițiativa, spirit practic, obișnuință de a pune ordine în lucruri, meticulozitate, atenție la detalii.

ABILITĂȚi RECRUTARE

– tehnice, manuale – de utilizare a echipamentelor tehnice – calculator, casă de marcat, – de comunicare – exprimare verbală facilă și clară (pentru prezentarea produselor, finalizarea vânzării etc.), – administrative – organizarea documentelor interne, ținerea corectă a gestiunii, – de vânzare – adaptarea ofertei în vederea înțelegerii nevoilor clienților pentru a oferi cele mai potrivite produse.

COMPETENȚE RECRUTARE

– cunoașterea procesului de vânzare; – cunoașterea modalităților de plata; – cunoștințe minime de contabilitate primară și gestiune; – cunoștințe de merchandising;

Spre exemplu, electricianul desfășoară activități de întreținere, reglare, reparare, executare de manevre, montare și control a instalațiilor și echipamentelor electrice și energetice.

Pentru îndeplinirea responsabilităților sunt necesare următoarele:

APTITUDINI: percepție și memorie vizuală bună, rezistență la stres (autocontrol), inițiativa, spirit practic, obișnuință de a pune ordine în lucruri, meticulozitate, atenție la detalii.

ABILITĂȚi RECRUTARE

– tehnice, manuale: de utilizare a mașinii, aparatelor și instalațiilor specifice, – științifice: cunoașterea semnelor convenționale ale aparatelor electrice și ale echipamentelor, parametrii, unități de măsură, valori caracteristice și /sau valorile nominale ale acestora, procedeele de măsurare; legi și teoreme: legea inducției electromagnetice, legea Joule-Lentz, legea lui Ohm, legea lui Lorentz, teoremele lui Kirchhoff, legea fluxului electric, legea fluxului magnetic, – de comunicare – comunicare orală și în scris pe probleme specifice – cunoașterea terminologiei de specialitate, – administrative – gestionarea documentațiilor, a specificațiilor tehnice, schițelor, planurilor etc.

COMPETENȚE:

– cunoașterea și aplicarea procedurilor de calitate; – cunoașterea și stabilirea necesarului cu materiale, echipamente de lucru, scule și dispozitive; – cunoașterea modului de utilizare a echipamentelor, instalațiilor electrice și a aparatelor; – cunoștințe referitoare la pozare cabluri și conductoare, montarea tablourilor electrice de distribuție, realizarea instalației de paratraznet și a prizei de pământ.

Contact: SC Integra HR SRL Str. G-ral Dragalina, nr. 81, etaj 1 Cluj-Napoca, Cluj Romania Cere oferta! Tel. mobil: 0745 662 175 E-mail: adriana.oniga@integrahr.ro Trimite-ti CV-ul! Tel. mobil: 0720 024 206 E-mail: cv@integrahr.ro

#RECRUTARE

© 2019 by terapiionline.ro
 

SUBSCRIBE:​​

iasi

OPENING HOURS

MONDAY - FRIDAY

07:00 AM - 08:30 PM

ADDRESS

Subscribe for Updates

0751707742