DEZVOLTAREA personalitatii prin CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

DEZVOLTAREA personalitatii prin CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

Spre deosebire de consilierea în situatii de criză, care are ca obiectiv scoaterea clientului din această stare şi redobândirea functionării normale a personalitătii sale, consilierea cu rol de dezvoltare are drept obiectiv fundamental sprijinul, ajutorul şi indrumarea clientului în vederea dezvoltării optime a personalității acestuia. Exista diferite modalități pentru DEZVOLTAREA personalitatii prin CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA.

Consilierea pentru dezvoltare urmăreşte orientarea clientului în vederea adoptării, în deplină cunoştintă de cauză şi cu maximă responsabilitate , a unui stil de viată sănătos, care să-i confere echilibru functional (sub aspect cognitiv, emotional, comportamental şi social) , confort psihologic, satisfacție personală, sentimentul autorealizării şi al autoîmplinirii, toate prin potentarea elementelor care asigura integrarea tuturor laturilor personalitătii într-un sistem al cărui nucleu îl reprezintă Eul .

Functionalitatea optimă a personalitătii şi dobândirea de către persoană a stării de bine sunt gestionate de către Eu. El conferă unitate, consistentă şi coerentă gândurilor, trăirilor şi actiunilor persoanei , contribuind la constituirea structurilor identitare ale acesteia.

În esenta ei , consilierea pentru dezvoltare, ca, de altfel, şi celelalte tipuri de consiliere (în situatii de criză, remedială, preventivă) , este un proces de învățare.

Consilierea psihopedagogică este o învătare focalizată pe individ, personalizată, care valorifică abilitătile şi capacitătile fiecărei persoane, ajutând-o să evalueze şi să dobândească o identitate proprie, inconfundabilă. Consilierea pentru dezvoltare (optimă) sprijină şi orientează oamenii să învete să-şi valorifice la maxim capacitătile în directia restructurării cognitiilor, a gestionării adecvate a emotiilor, a desfăşurării unui comportament adaptat siruational , în concordanţă cu ceea ce este dezirabil social , util, eficient, bine pentru sine şi pentru altii .

Consilierea cu rol de dezvoltare trebuie să tină cont de stadiile evolutiei individului, adaptându-şi metodele şi tehnicile la particularitătile de vârstă şi individuale ale clientilor. Viata omului urmează anumite stadii care au caracteristici proprii . Consilierea eficientă, cu rol de asigurare a dezvoltării optime, trebuie racordată la cerintele fiecărei vârste şi ale fiecărui individ . Consilierea pentru dezvoltare are un caracter sintetic-integrativ şi imegrator. Ea îmbină actiuni şi măsuri specifice celorlalte tipuri de consiliere, în special consilierea remediată şi cea preventivă. De aceea, în activitatea educaţională este utilizată cu precădere consilierea pentru dezvoltare. Ea constituie substanţa şi conJinurul esenJial a ceea ce numim consiliere psihopedagogică.

În sinteză, consilierea psihopedagogică realizată în scopul dezvoltării personalitătii clientilor urmăreşte sprijinirea şi orientarea acestora :

  1. să se cunoască pe sine cât mai realist şi să se accepte aşa cum sunt (cu calităti şi defecte, cu puncte tari şi puncte slabe) ;

  2. să-şi asume responsabilitatea deciziilor şi consecinta faptelor proprii ;

  3. să invete sii-şi modifice atitudinile şi comportamentele dezadaptative, ineficiente şi/sau indezirabile social ;

  4. să relationeze neproblematic cu altii, să coopereze şi să colaboreze în grup/în organizatia din care fac parte ;

  5. să atingă un nivel optim de congruentă intre gânduri, emotii şi fapte (comportamente) şi o stare generală de bine.

Astăzi , consilierea pentru dezvoltare câştigă tot mai mult teren. Factorii care au condus la această stare de lucruri sunt :

  1. schimbările sociale majore generate de industrializare, urbanizare, globalizare etc. , care au generat dificultăti adaptative ;

  2. necesitatea planificării carierei într-o lume în care dinamica profesiunilor este foarte accelerată ;

  3. raţiuni de eficiență şi pragmatism care au impus schimbări esentiale în domeniul managementului resurselor umane, ”omul potrivit la locul potrivit”

Bibliografie: Fragment din Ion Al.Dumitru -CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

#consilierepsihopedagogica #consilierevocationala #Psihologie

12 afișare

OPENING HOURS

MONDAY - FRIDAY

07:00 AM - 08:30 PM

ADDRESS

SUBSCRIBE:​​

iasi

 Nicolae Iorga 37

Subscribe for Updates

0751707742

© 2019 by terapiionline.ro