• Terapie Online

Eficienţa personală in problemele de adaptare

Eficienţa personală in problemele de adaptare

Abordarea din perspectiva eficienţei personale a problemelor psihologice si a tratamentului lor pleacă de la premisa că indivizii devin stresaţi, nefericiţi sau anxioşi. Acestia intră în conflict cu alţii, au diverse probleme emoţionale şi de adaptare atunci când au expectanţe nerealiste privind propriul comportament şi comportamentul celorlalţi.

Eficienţa personală in problemele de adaptare.

Teoria eficientei personale a inspirat numeroase cercetări asupra etiologiei si tratamentului unor probleme ‘psihologice şi emoţionale.

De exemplu, expectantele de eficientă personală scăzute se află în legatura cu depresia. Indivizii depresivi cred, în general, că ei sunt mai puţin capabili decât alţii să realizeze anumite sarcini şi au un control perceput foarte slab asupra mediului.

Eficienţa personală scazută este un aspect însemnat al anxietăţii şi al fricilor specifice. Multe din cercetările lui Bandura s-au focalizat pe înţelegerea §i tratamentul fobiilor.

Eficienţa personală e importantă în anxietatea socială, în fumat, alcool, obezitate, orientarea profesională (alegerea carierei), realizarea profesională în cercetare si mediul universitar, performanţele sportive etc.

Anxietatea

Chestiunile ce implică frica şi anxietatea au constituit un teren foarte fertil pentru dezvoltarea cercetarilor asupra eficienţei personale.

În primele studii în acest domeniu, Bandura şi colaboratorii săi au facut apel la subiecti cu frici specifice sau fobii. Acestia au testat ipotezele de bază ale teoriei şi pentru a-i proba utilitatea practică clinică.

Modelul anxietătii din perspectiva eficienţei personale include doua propoziţii de bază:

  1. Persoana anticipează (sau are expectanţe) un pericol sau un rău ca fiind iminent ;

  2. Persoana nu se crede în stare să prevină sau să facă faţă cu succes acestui eveniment.

  3. Indivizii care au încredere în capacitatea lor de a face faţă în mod eficient unei situaţii ameninţătoare vor aborda situaţia calmi, siguri pe ei.

  4. Cei ce au îndoieli cu privire la capacităţile lor de a o duce cu bine la capăt vor anticipa catastrofe. Ei vor genera o stare de excitare afectivă care îi va împiedica să actioneze cu eficienţă.

Din aceeasi analiză se desprinde si ideea că experienţele sociale încununate cu succes vor fi cea mai bună sursă de informaţie cu privire la eficienţă pentru clientul anxios social. Probabil mai importantă decât antrenamentul sistematic al abilităţilor sociale specifice.

Alegerea carierei

Luarea deciziei cu privire la carieră nu interesează psihologia clinică sau patologică. Puţine decizii pe care le ia individul au efecte atât de puternice asupra fericirii şi adaptării sale psihologice.

Cercetările asupra alegerii carierei au fost dominate de abordările din psihologia personalitătii şi de cele din psihologia developmentală.

#ADAPTARE #EFICIENTAPERSONALA

© 2019 by terapiionline.ro
 

SUBSCRIBE:​​

iasi

OPENING HOURS

MONDAY - FRIDAY

07:00 AM - 08:30 PM

ADDRESS

Subscribe for Updates

0751707742