Inteligența emoțională, motivația și dezvoltarea potențialului creativ in Blogging

Inteligența emoțională, motivația și dezvoltarea potențialului creativ in Blogging

Pentru că nu întotdeauna cei motivaţi obţin rezultate remarcabile, apare necesitatea distincţiei între motivaţie şi performanţă. Inteligența emoțională, motivația și dezvoltarea potențialului creativ in Blogging.

Performanţa poate fi definităca măsura în care un membru al unei organizaţii contribuie la realizarea obiectivelor organizaţiei.

Câţiva din factorii care contribuie la performanţa individuală în organizaţii sunt prezentaţi în figura următoare:Cantitatea de efortPersistenţa efortuluiDirecţia efortuluiÎnţelegerea sarciniiMotivaţiaNivelul aptitudinilorNoroculNivelul abilităţilorPerformanţă

Factorii ce contribuie la performanţa individuală în muncă

Deşi motivaţia contribuie clar la obţinerea performanţei, relaţia nu este unu- la-unu deoarece intervin numeroşi factori. Astfel, este posibil ca performanţa unei persoane să fie scăzută cu toate că aceasta este foarte motivată (aptitudini scăzute, abilităţi nedezvoltate, o proastă înţelegere a sarcinii sau şansa pot diminua performanţa chiar şi a celor mai motivate persoane). Este de asemenea posibil să se obţină performanţă chiar dacă nivelul motivaţional nu este prea ridicat (de exemplu.: individul a înţeles foarte bine sarcina şi îşi direcţionează foarte bine efortul).

Satisfacţia în muncă şi identificarea factorilor care o influenţează.

Ce este satisfacţia în muncă?

Satisfacţia în muncă este starea de echilibru la care ajunge individul în momentul în care răspunde complet unor nevoi, sau aşteptărilor conştiente sau inconştiente.

Factorii care determină satisfacţia în muncă:

 1. munca însăşi privită ca ansamblu de activităţi;

 2. posibilitatea de a învăţa sau de a stăpâni bine o activitate;

 3. remuneraţia cu toate formele sale;

 4. promovările sau posibilităţile de evoluţie profesională;

 5. recunoaşterea rezultatelor bune;

 6. avantaje sociale;

 7. condiţiile de muncă;

 8. stilul de management;

 9. relaţiile interpersonale şi lucrul în echipă;

 10. politicile şi cultura întreprinderii;

 11. amplasarea locului de muncă faţă de locuinţă;

 12. renumele şi importanţa întreprinderii.

Implicarea în muncă

Definirea implicării în muncă şi precizarea factorilor de influenţă.

Principalele direcţii în cercetările privind implicarea au fost următoarele:

 1. concepţia bazată pe schimbul individ-întreprindere. Implicarea rezultă ca urmare a schimburilor, a aşteptărilor reciproce existente între individ şi organizaţie.

 2. concepţia psihologică. Implicarea rezultă dintr-un proces de identificare a individului în cadrul organizaţiei. Ea insistă asupra aspectelor afective ale relaţiei dintre individ şi organizaţie.

În legătură cu implicarea în muncă au fost formulate următoarele definiţii:

 1. Implicarea este o funcţie care exprimă costurile şi câştigurile asociate apartenenţei la o organizaţie;

 2. Implicarea este ceea ce explică actele şi comportamentele individului;

 3. Vorbim despre implicare atunci când individul se identifică cu organizaţia şi îşi orientează toate eforturile către ea;

 4. Implicarea este o atitudine sau un comportament generat de:

 5. puternică încredere şi o deplină acceptare a scopurilor şi valorilor întreprinderii;

 6. dorinţă de a face eforturi considerabile pentru organizaţie;

 7. puternică dorinţă de a aparţine organizaţiei.

Factorii care influenţează implicarea în muncă sunt următorii:

 1. Vârsta şi vechimea. În general, implicarea creşte o datăcu vârstaşivechimea în întreprindere şi aceasta din mai multe motive:

 2. pe de o parte, pe măsura înaintării în vârstă, devine dificilă găsirea unui alt loc de muncă în afara organizaţiei. De aceea, individul va fi înclinat să se lege mai puternic de actuala organizaţie;

 3. pe de altă parte, implicarea este un proces îndelungat şi persoanele cu o vechime mai mare au avut timp să-şi consolideze legăturile.

Dar rezultatele nu sunt întotdeauna foarte tranşante şi aceasta pentru că efectul vârstei şi al vechimii se poate intersecta cu efectul altor factori.

Există situaţii frecvente în care tinerii licenţiaţi sunt puternic implicaţi la începutul carierei, având în vedere interesul lor de a câştiga experienţă. Implicarea se va diminua când experienţa devine un “capital” pe piaţa muncii.

Nivelul de pregătire. Acest factor conduce cel mai adesea la scădereaimplicării: cu cât indivizii vor avea un nivel de pregătire mai înalt, cu atât vor fi mai puţin implicaţi. Pentru a explica cum stau lucrurile în realitate, trebuie să avem în vedere:

 1. faptul că o persoană cu pregătire superioară are valoare şi implicit oportunităţi mai mari de a găsi un alt loc de muncă într-o altă organizaţie. De asemenea, se ştie că un nivel de pregătire mai înalt conduce la aşteptări tot mai dificil de satisfăcut de către o întreprindere.

 2. faptul că instituţiile de învăţământ şi educarea permit indivizilor să experimenteze alte activităţi, cum ar fi sportul, cultura, etc. De aceea, întreprinderea este, în mod indirect, în competiţie cu alte legături şi sisteme de valori experimentate de anumiţi indivizi.

 3. Sexul. Anumite studii au legat sexul de implicare, afirmând că femeilesunt mai implicate decât bărbaţii. Explicaţia acestui fenomen porneşte de la faptul că femeile se confruntă cu bariere tot mai numeroase şi mai dificile în cariera lor. Acest lucru le face, adesea, să se implice mai mult în viaţa organizaţiei şi să renunţe la alte activităţi.

Odată ce te-ai apucat de aceasta meserie-Blogging-ul- este bine să ai în vedere, că există în online,  Campanii pentru bloggeri si Agentie SEO care facilitează colaborarea dintre blogger si mediul online sau offline.

#eboguriro #oblyoro

11 afișare

OPENING HOURS

MONDAY - FRIDAY

07:00 AM - 08:30 PM

ADDRESS

SUBSCRIBE:​​

iasi

 Nicolae Iorga 37

Subscribe for Updates

0751707742

© 2019 by terapiionline.ro