Inteligența emoționala este o variabilă necesară în măsurarea succesului profesional

Inteligența emoționala este o variabilă necesară în măsurarea succesului profesional

Legătura dintre Inteligența emoțională și succesul profesional este justificată de dezbaterile actuale în legătură cu această temă. Acestea sunt motivate de prefacerile tot mai complexe din domeniul profesiilor și ocupațiilor. Si, implicit, din cel al activităților industriale, agrare și a celor din sfera serviciilor. Inteligența emoționala este o variabilă necesară în măsurarea succesului profesional

Numărul profilurilor profesionale s-a amplificat cantitativ și calitativ. Concomitent cu creșterea riscurilor de eșec adaptativ în cîmpul activităților lucrative.

Acum aproape 100 de ani marele psihiatru maghiar Leopold Szondi spunea că marile decizii în viață sunt cele privitoare la alegerea în profesie. Si alegerea în căsătorie. Mai spunea că un om poate fi caracterizat după modul în care face cele două alegeri. Nu ne propunem să-l contrazicem pe cunoscutul psihanalist neortodox ungar. Insă de atunci situația alegerilor profesionale s-a complicat din ce în ce mai mult.

Numărul profesiilor și ocupațiilor a crescut accelerat. Acesta atingînd nivelul sutelor de mii. O serie de profesii și grupuri de profesii dispar. Altele apar, mai ales în sfera serviciilor și domeniului informatic. Acest fapt de necontestat duce frecvent la reconversie profesională dictată de transformările care apar în cîmpul muncii. Se ajunge în situația în care o persoană schimbă mai multe locuri de muncă și mai multe tipuri de activități.

Vorbim astăzi de o formare profesională continuă. Fapt existent în general în domeniul învățământului.

Dacă este vorba să facem alegeri de acest gen în zilele de astăzi, un ne mai referim la o singură profesie ci mai ales la grupuri, la ramuri de profesii. De asemenea, în zilele noastre, trebue să facem raportare în opțiunea profesională și la contextul mondial în care trăim. Cel mai cunoscut și discutat aspect al climatului social și politic din zilele noastre este globalizarea, alături de competitivitatea progresivă.

Prin globalizare înțelegem starea socială și economică în care oamenii, ideile, capitalurile circulă în mod liber. În globalizare, stabilitatea locurilor noastre de muncă depinde de evenimente care se petrec la marea distanță de noi.

Așa cum spuneau profesorii de economie de la Universitatea din Stockholm Jonas Ridderstrale, și Kjell Nordström în cartea Funky Business- Talentul face capitalismul să danseze, nu este departe timpul când va trebui să concurăm cu câțiva asiatici pentru un loc de muncă. Reușita în aceste vremuri cu un risc accentuat stă, după cum afirmă celebrii autori suedezi, în forța creierului, în aspectul psihic al contextului în care trăim.

Ce a rămas constant și ce s-a schimbat față de vremurile clasice, în care consideram aptitudinile factorul cheie al reușitei profesionale?

Desigur, rolul aptitudinilor un s-a diminuat, dar integrarea lor în rețeaua de variabile de context este esențială. Aptitudinea, în calitate de înzestrare naturală, ereditară, pentru îndeplinirea cu succes a unui tip de activitate este eficientă în momentul în care o convertim în capacități, aptitudini care sunt aptitudini exersate, antrenate în activitate, și o integrăm corespunzător pentru a dobîndi competențe(ansamblu calități, în care intră cunoștințele, motivația, intersul, care face posibilă îndeplinirea unor sarcini clar stabilite și bine delimitate).

În activitatea sa de activator al potențialului uman, psihologul din domeniul muncii și organizațiilor trebuie să țină cont de transformările care au loc în domeniul conceptual din psihologie. Locul conceptelor globale a fost luat de conceptele rafinate, multiplicate, diversificate. De primă importanță este studiul inteligenței în urma achizțiilor moderne din psihologie. De la inteligența concepută bifactorial de către Spearman s-a ajuns la inteligențele multiple datorate lui Howard Gardner și altor cercetători moderni.

Între aceste inteligențe un rol deosebit revine inteligenței emotive care are o influență în accelerarea interacțiunii de grup în câmpul muncii, în gestionarea eficientă a potențialului emotional.

Având în vedere că în câmpul activităților din organizațiilor modern se cultivă imaginea omului de succes, am considerat că este important să studiem relația între inteligența emoțională și succesul profesional, un câmp de cercetări care are déjà realizări, dar care se extinde în continuare cu rapiditate.

#blog #INTELIGENTAEMOTIONALA #Psihologie

OPENING HOURS

MONDAY - FRIDAY

07:00 AM - 08:30 PM

ADDRESS

SUBSCRIBE:​​

iasi

 Nicolae Iorga 37

Subscribe for Updates

0751707742

© 2019 by terapiionline.ro