MEDII VIRTUALE de ÎNVĂȚARE

MEDII VIRTUALE de ÎNVĂȚARE

Dintr-o perspectivă largă, sistemele de management ale învățării,  sunt cunoscute și sub numele de medii virtuale de învățare.

Acestea includ:

 1. o infrastructură informatică, ce are în vedere funcțiile de expediere a cursurilor, de sprijinire a colaborării, evaluarea performanței, înregistrarea datelor cursanților, precum și generarea de rapoarte, pentru a maximiza eficiența întregului act de învățare;

 2. un mediu de învățare creat artificial cu sprijinul tehnologiei, care încearcă să simuleze condiții și criterii apropiate de realitate și care să faciliteze procesul de învățare într-o manieră superioară învățării de tip tradițional; acest mediu de învățare include un set de instrumente pentru predare și în sprijinul învățării concepute pentru a îmbunătăți experiența educațională a cursanților.

Unii consideră că un mediu virtual de învățare poate include:

 1. un sistem de management al elevilor;

 2. un sistem de management al conținuturilor de învățare;

 3. o sală de clasă virtuală;

 4. alte funcții

MEDII VIRTUALE de ÎNVĂȚARE este un spațiu informațional proiectat special în acest scop.

În esență orice site web este un spațiu informațional.

Pentru a căpăta și caracteristica de spațiu educațional este necesară o arhitectură specială, o structură specifică, orientată către funcționalitățile educaționale:

 1. (i) să permită acces facil și rapid la informații, respectiv să fie construite utilizând baze de date care produc pagini Web dinamice sau în HTML (fișiere îmbogățite cu metainformații);

 2. (ii) să facă posibilă multi-creația, respectiv conținuturile să poată fi produse și îmbogățite continuu de mulți autori;

 3. (iii) să indice surse suplimentare de informare;

 4. (iv) pagina Web trebuie să fie întreținută iar informațiile incluse în acest site să fie actualizate continuu;

 5. (v) să poată fi adaptată continuu la evoluțiile tehnologice;

 6. (vi) să permită interacțiunea între creatorii site-ului și public ca și între persoanele din public.

Un mediu virtual de învățare este un spațiu social.

 1. Un set de pagini Web nu se constituie într-un spațiu educațional decât dacă în jurul informațiilor incluse în cadrul acestora se poate dezvolta o interacțiune socială. Specificul unui spațiu educațional se referă la faptul că acesta este populat. Atunci când utilizatorii pot observa cine se află în interiorul acestui spațiu, care sunt temele de interes, atunci când apar interacțiuni între aceștia, spațiul virtual devine „în mod inerent social”. Un spațiu virtual educațional trebuie să fie, cu necesitate, un loc social în care educatorii și educații pot interacționa.

Un spațiu virtual de învățare se bazează pe reprezentări ale obiectelor educaționale.

 1. Înfățișarea unui astfel de mediu poate fi extrem de diversă, de la variante bazate pe text până la reprezentări complexe de tip Problema cheie nu este înfățișarea și forma în sine, ci utilitatea acestui spațiu educațional. Oricum, nu trebuie negat rolul înfățișării spațiului educațional (site Web, courseware); aceste elemente nu sunt neutre, ele contribuie la sporirea curiozității și a motivației cursanților.


Elevii – utilizatori ai acestor spații au un rol activ.

 1. Activitățile de învățare cuprinse în aceste spații pot fi extrem de De la activități de informare și transmitere de cunoștințe structurate astfel încât să respecte principii și norme pedagogice clasice (instruirea programată), la activități de verificare extrem de diverse, până la simularea unor fenomene sau reprezentarea unor modele fizice, acestea acoperă un spectru larg de domenii.

 2. Ceea ce este caracteristic dar și extrem de important pentru aceste medii de învățare virtuale se referă la rolul activ, creator al celor care învață. De la documente realizate în cooperare, la pagini Web sau diverse alte obiecte educaționale (filme, animații, fișiere sunet), toate sunt aspecte care definesc rolul de producători de cunoaștere al cursanților.


MEDII VIRTUALE de ÎNVĂȚARE nu se limitează la învățarea la distanță.

 1. De multe ori, educația care se bazează pe utilizarea computerului și a internetului este asociată cu învățământul la distanță în opoziție cu învățământul de tip față-în- față.

La aceasta contribuie noile forme și soluții educaționale, ce se nasc pe măsura dezvoltărilor tehnologice, cum ar fi m-learningul.

Medii virtuale de învățare integrează instrumente diverse.

 1. Așa cum mediile fizice de învățare integrează resurse diverse, la fel și mediile educaționale virtuale integrează instrumente pentru: informare, comunicare, colaborare, învățare și management al învățării.


Mediul virtual de învățare se suprapune cu mediul fizic.

 1. Deși mare parte dintre activitățile de învățare se derulează la distanță, cu sprijinul dispozitivelor digitale, un mediu virtual de învățare se suprapune cu mediul fizic, cel puțin parțial.

 2. Utilizarea metodei IAC în cadrul activităților din clasă, presupune o prelungire a mediului fizic educațional către mediul virtual. Să remarcăm că mediul de învățare include, pe lângă componenta virtuală bazată pe utilizarea ordinatorului, a laptopurilor, telefoanelor mobile și a tabletelor și alte componente cum ar fi:

 3. resurse materiale diverse (cărți, instrumente, aparatură);

 4. o varietate de interacțiuni care nu sunt mediate de ordinator: discuții față-în-față, prelegeri, discuții de grup;

 5. multiple activități educaționale ce nu fac parte din lumea virtuală: excursii, vizite

#mediideînvățare

22 afișare

OPENING HOURS

MONDAY - FRIDAY

07:00 AM - 08:30 PM

ADDRESS

SUBSCRIBE:​​

iasi

 Nicolae Iorga 37

Subscribe for Updates

0751707742

© 2019 by terapiionline.ro