Modelul tridimensional sau atomist al inteligentei proiectat de Guilford

Modelul tridimensional sau atomist al inteligentei proiectat de Guilford

Joy P. Guilford (1967, 1985), una din figurile proeminente ale psihologiei experimentale americane a continuat munca lui L.L. Thurstone de descoperire a factorilor care se presupune că ar intra în componenţa inteligenţei. Modelul tridimensional sau atomist al inteligentei proiectat de Guilford.

Guilford s-a îndepărtat de modelele anterioare, el nu a mai acceptat ideea existenţei unui factor general intelectual susţinând că inteligenţa este organizată în funcţie de trei dimensiuni:

–  Operaţii – ceea ce o persoană face.

– Conţinuturi – materialul cu care sunt efectuate operaţiile.

– Produse – forma în care informaţia este stocată şi procesată.

Modelul pe are l-a propus J.P. Guilford este tridimensional. Pentru fiecare dimensiune este reprezentat câte un factor de grup sau câte o categorie a activităţii intelectuale, fiecare cu componentele sale. Pe prima dimensiune a paralepipedului apar tipurile de operaţii intelectuale cerute de test. Mulţi din itemii testului vor pune accent pe una din următoarele operaţii:

 1. cogniţie – descoperirea, cunoaşterea, înţelegerea

 2. memorie – operarea cu itemi de informaţie care presupun implicarea memoriei (ex. serii de numere sau litere)

 3. gândirea divergentă – extragerea din itemii memoraţi a unei clase specifice astfel ca denumire de obiecte care toate se pot caracteriza prin aceea că sunt grele sau

comestibile

 1. gândirea convergentă – extragerea din memorie a unui item corect (ex. găsirea cuvântului potrivit la un joc de cuvinte încrucişate)

 2. evaluarea – determinarea a cât de bine un item oarecare de informaţie satisface exigenţele logice specifice

Conţinutul se referă la natura materialelor sau informaţia prezentată persoanei examinate Cele cinci categorii de conţinuturi sunt:

 1. vizuale – imagini

 2. auditive – sunete

 3. simbolice – simboluri

 4. matematice

 5. semantice – sensuri, în mod obişnuit simboluri ale unor cuvinte

 6. comportamente – aptitudinea de a înţelege starea mentală şi comportamentul altora

Produsele, a treia dimensiune a modelului lui Guilford, se referă la diferite tipuri de structuri mintale pe care creierul trebuie să le producă pentru a construi un răspuns corect.

Există şase tipuri de produse:

 1. unităţi – o singură entitate care are o combinaţie unică de proprietăţi sau atribute

 2. clase – ceea ce unităţi similare au în comun (ex. Un set de triunghiuri sau note muzicale reproduse cu o aceeaşi tonalitate

 3. relaţii – o conexiune observabilă între doi itemi (ex. două tonuri pe o anumită octavă)

 4. sisteme – trei sau mai mulţi itemi care formează un întreg recognoscibil (ex. o melodie sau o secvenţă de acţiuni)

 5. transformări – o schimbare într-un item de informaţie (ex. o corectare de ortografie)

 6. implicaţii – ceea ce implică un item particular (ex. aşteptarea tunetului după fulger)

Când se întâlnesc cele trei variante din cele trei categorii apare un cubuleţ care, fiecare în parte reprezintă câte un factor al activităţii intelectuale. Deoarece întâlnim cinci variante din prima dimensiune, şase din a doua şi patru din a treia, vom avea în total 5 x 6 x 4, adică 120 de factori. Un cubuleţ, va reprezenta memorarea de clase cu conţinut figural, altul memorarea de clase cu conţinut simbolic, altul evaluarea de relaţii cu conţinut comportamental etc.

Guilford a reuşit să identifice 98 din cei 120 de factori, afirmând că în viitor vor fi identificaţi şi ceilalţi Pentru fiecare dintre factorii identificaţi pot fi construite teste speciale.

De pildă, dacă subiectului i se prezintă un număr oarecare de figuri şi i se cere să le clasifice în feluri cât mai diferite având posibilitatea să încadreze aceeaşi figură în mai multe clase, atunci va putea fi vorba de manifestarea gândirii divergente, cu un conţinut figural realizând ca produs mai multe clase. În acest caz este vorba de gândire divergentă fiindcă se dau mai multe soluţii posibile şi nu se caută o singură soluţie ca în cazul gândirii convergente.

#consilierevocationala #inteligenta #Psihologie

OPENING HOURS

MONDAY - FRIDAY

07:00 AM - 08:30 PM

ADDRESS

SUBSCRIBE:​​

iasi

 Nicolae Iorga 37

Subscribe for Updates

0751707742

© 2019 by terapiionline.ro