PSIHODIAGNOZA la VÂRSTELE mici

Psihodiagnoza la vârstele mici

Psihodiagnoza aplicată subiectilor cu vârste mici (de până la 6 ani) constituie una dintre marile provocări şi încercări profesionale adresate oricărui diagnostician. Indiferent de consistenţa şi anvergura portofoliului său profesional, din cel putin două molive. Pe de-o parte, imprevizibilitatea comportamentului şi spontaneitatea reacţiilor şi răspunsurilor copilului. Iar pe de alta, cu cât vârsta copilului este mai mică, cu atât diagnosticul esle mai nesigur. Din cauza capacitătii reduse de a se dezvălui. Astfel, la subiectii de aproximativ 6 ani, divergenta rezultatelor este foarte mare. Asta şi din cauză că există o mare inegalitate între capacităţile de proiectare şi dezvăluire ale copilului. Psihodiagnoza la varstele mici consta intr-o serie de teste aplicate acestora.

Testele sau probele de evaluare pentru copiii foarte mici, denumite baby-test, au o utilizare din ce in ce mai extinsă. În decursul timpului au fost elaborate mai multe tipuri de instrumente sau scale. Unele mai simple, pentru vârste mici şi foarte mici (sub 3 ani), care să le permită şi părinților să descopere dacă copiii se dezvoltă normal sau· nu. Printre probele care prezintă un interes aparte se numără inventarul de dezvoltare infantilă al lui A. Gessell (Gessell Developmental Diagnosis) . Elaborat intr-o primă versiune in 1925 şi refăcut în 1940.

Acest instrument are in atenție dezvoltarea copiilor cu vârste cuprinse între 4 şi 60 de săptămâni. O. Brunet şi Lezine au elaborat o baterie franceză de teste alcătuită din câte 10 probe pentru fiecare etapă. 6 dintre ele plasând copilul in condiții experimentale controlabile şi în prezenta unui material uşor de găsit şi utilizat.

Itemii dau posibilitatea de a consemna conditiile sociale (gradul de influentă al mediului) şi afective in care se dezvoltă copilul, fiind foarte utile şi părintilor. Deoarece servesc ca introducere in problematica primei vârste, destul de dificile din punctul de vedere al educatiei şi instruirii.

 În aceeaşi categorie mai amintim bateria de teste Bayley

Aceasta cuprinde 185 de itemi şi se referă la mişcările coordonate, vocalizare, prehensiune, intoarcere de pagini, denumire de obiecte etc. Rene Spitz a elaborat între anii 1945 şi 1946 o serie de batery-tests prin care a pus in evidentă influenta mare a carentelor afective in primii ani de viață. Acestea se manifestă in domeniul reactivitătii generale şi in dezvoltarea intelectuală la copiii privati de afecțune şi tandrețe.

Bateria Borel-Maysonnay (de la 1 la 5 ani) cuprinde imagini colorate de obiecte simple care trebuie mânuite şi indicate verbal. Evidentiind astfel dezvoltarea intelectuală a copiilor mici şi prezenta unor eventuale tulburări de limbaj.

Bateria Merrill-Palmer cuprinde probe nonverbale de incadrare şi probe de limbaj, foarte utile pentru perioada 4-6 ani.

Bazându-se pe concepția şi etapele de dezvoltare intelectuală prezentate de Piaget, Warburton a elaborat o baterie de teste de dezvoltare a gândirii logice a copiilor. Aceasta este structurată pe cinci categorii de probe (operatii combinatorii, probe de depistare a noțiunii de proportie şi probabilitate, probe de gândire logică, reprezentări spatiale şi conservare a greutății şi volumului).

#psihodiagnoza

OPENING HOURS

MONDAY - FRIDAY

07:00 AM - 08:30 PM

ADDRESS

SUBSCRIBE:​​

iasi

 Nicolae Iorga 37

Subscribe for Updates

0751707742

© 2019 by terapiionline.ro