Reprimarea emoţională slăbeşte memoria?

Reprimarea emoţională slăbeşte memoria?

Reglarea emoṭională solicită o continuă automonitorizare. Aceasta are o acṭiune continuă de auto-corectare pe parcursul unui eveniment. Suprimarea expresivă necesită un continuu “sacrificiu” al resurselor cognitive şi aceasta ar conduce la reducerea fidelităṭii memoriei.

În contrast, reglarea emoţională este evocată ȋn procesul de generare a emoţiei. Reevaluarea nu ar trebui să necesite un efort continuu ȋn timpul unui eveniment emoţional. Asadar, reprimarea emoţională slăbeşte memoria?


Legatura dintre reprimare emotionala si emotie

Studii care justifica acest fapt

Studii au fost realizate, la care au participat diferiti subiecti de varste medii.

A fost investigata predicṭia conform căreia suprimarea exprimării ar trebui să conducă către o slăbire a memorie si a detaliilor evenimentelor emotionale. In timp ce reevaluarea nu ar avea vreo influenta conform celor 3 studii efectuate in care memoria accidentala a fost evaluata.

  1. În primul studiu: s-a manipulat experimental suprimarea exprimării ȋn condiṭii controlate de laborator. Acest lucru a fost efectuat pentru a testa dacă o formă specifică de reglare emoṭională a avut efecte vizibile asupra memorării detaliilor din materialele vizuale sau auditorii prezentate ȋn timpul perioadei de suprimare .

  2. suprimarea expresivă afectează memoria

  3. ȋn Studiul 2: S-a manipulat atȃt suprimarea expresivă cȃt ṣi reevaluarea, administrȃndu-se 2 tipuri diferite de teste ale memoriei. Acest lucru a fost efectuat pentru a se investiga rolul auto-focusarii/ concentrării ṣi auto-monitorizării ȋn producerea diminuării memorării.

  4. În al 3-lea studiu s-a testat ȋn ce măsură diferenṭele interindividuale cu privire la suprimare ṣi reevaluare sunt asociate cu memoria ȋn viaṭa de zi cu zi.

Consecintele reprimarii emotionale

Consecintele suprimarii emotionale pot fi afective sau cognitive,iar ipotezele la care s-a ajuns sunt urmatoarele:

  1.  Există diferenţe semnificative între modurile în care este influenţată memoria ca urmare a suprimării sau a reevaluării. Suprimarea emoṭională afectează semnificativ mai mult memoria ȋn comparaṭie cu reevaluarea.

  2. Nu există diferenṭe semnificative ȋn ceea ce priveṣte gradul de reamintire ȋn funcṭie de intesitatea emoṭională a stimulului .

  3. Suprimarea emoțiilor afectează semnificativ mai mult memoria verbală-memorarea detaliilor verbale, decȃt pe cea a memoriei nonverbale- memorarea detaliilor vizuale.

#afectiv #memorie #cognitiv #emotii #suprimare

OPENING HOURS

MONDAY - FRIDAY

07:00 AM - 08:30 PM

ADDRESS

SUBSCRIBE:​​

iasi

 Nicolae Iorga 37

Subscribe for Updates

0751707742

© 2019 by terapiionline.ro