• Terapie Online

TESTUL DE INTERESE Ion Holban-Descopera-ti VOCATIA!-Partea a II-a

Testul de interese Ion Holban-Descopera-ti vocatia!-Partea a II-a

Testul de interese (Ion Holban) este un test de alegere care permite investigaţii asupra intereselor clasificate după categoria largă a valorilor subiectului. Precum si stabilirea unei ierarhii între interesele persoanei după prioritatea acordată şi nu după intensitate. După criteriul valoric de identificare a intereselor s-au diferenţiat nouă interese care fac obiectul testului. Citeste in continuare testul de interese Ion Holban-Descopera-ti vocatia!-Partea a II-a.

Interesul pentru cunoaşterea ştiinţifică este conturat prin itemi care indică:

– plăcerea de a medita asupra naturii lucrurilor,

-preferinţa în şcoală pentru orele în care se obţin informaţii despre lume şi viaţă. În care se discută concepţii şi care oferă posibilitatea formulării unor puncte de vedere în judecarea realităţii;

– prin satisfacţia pe care o simte când reuşeşte prin forţele sale şi cu ajutorul cărţilor să găsească soluţia unor probleme despre lume şi viaţă şi pe care adeseori şi le formulează;

– prin dorinţă de avea o profesiune din domeniul cercetării ştiinţifice, de a fi matematician, fizician, chimist, filozof,sociolog, biolog, prin dorinţa de a fi colaborator sau abonat la revistele ştiinţifice şi de a putea efectua cercetări ştinţific;

2.Interesul estetic este prezentat prin: TESTUL DE INTERESE Ion Holban-Descopera-ti VOCATIA!

– plăcerea de a contempla frumosul;

– plăcerea pe care o simte la lecţiile de literatura română sau stăină, sau la cele în care poate cunoaşte creaţiile omenirii în domeniul artelor, precum şi în toate ocaziile care îi permit să patricipe la activităţi artistice;

– dorinţa de a se realiza ca pictor, sculptor, muzician, romancier, critic de artă, gravor, regizor;

– dorinţa de a-şi procura albume de pictură sau de sculptură, de a avea o colecţie de discuri cu opere muzicale celebre, de a-şi putea procura cărţi literare, de a putea frecventa teatrul, de a se putea manifesta în domeniul artistic preferat;

– posibilitatea pe care o are de a înţelege o operă de artă sau chiar de a crea;

3.Interesul tehnic se încearcă a fi identificat prin: TESTUL DE INTERESE Ion Holban-Descopera-ti VOCATIA!

– plăcerea pe care o simte subiectul atunci când reuşeşte să înţeleagă mecanismul unei maşini;

– prin participare la şcoală la activităţile desfăşurate în cercurile tehnice, în orele de laborator sau de atelier;

– prin satisfacţia pe care o încearcă în situaţiile în care reuşeşte să pună în stare de funcţionare un aparat mecanic sau electric;

– prin dorinţa de a deveni inginer, tehnician sau muncitor în industria constructoare de maşini, în industria uşoară, în construcţii;

– prin preocuparea de a fi la curent cu realizările tehnicii, de a lucra în domeniul tehnic, de a fi abonat la reviste tehnice, prin aprecierea prezenţei unor aptitudini tehice deosebite, a priceperii, a posedării cunoştinţelor şi a îndemânării necesare pentru a lucra la instalaţii şi aparate;

4.Interesul casnic-gospodăresc se exprimă prin:

– dorinţa de a avea în viaţă un interior(locuinţă) agreabil;

– plăcerea pe care o simte în şcoală, în situaţiile care-i permit să contribuie la păstrarea aspectului curat şi plăcut al clasei sau al şcolii;

– satisfacţia pe care o încearcă într-o anumită situaţie familială când reuşeşte să îndeplinească sarcinile gospodăreşti, prin preferinţa de a avea o activitate casnică, de a fi cabanier, manager de restaurant, de hotel ,de cafenea, de magazin de mobilă, de afi bucătar;

– exprimarea dorinţei de a avea în viaţă timpul necesar pentru a se ocupa de casă, de familie, de gospodărie;

– capacitatea pe care o are de a se descurca cu uşurinţă în problemele casnice(ordine, curăţenie, amenajări);

Acum citesti: Testul de interese Ion Holban-Descopera-ti vocatia!

5.Interesul practic- agricol implică:

– plăcerea de a se ocupa de animale sau de culturi de plante ;

– plăcerea pe care o creează situaţiile în care poate lucra în grădina cu flori a şcolii, în livezi, vii, crescătorii de animale;

–  satisfacţia pe care o încearcă în situaţiile când animalul sau planta pe care o îngrijeşte sedezvoltă bine;

–  dorinţă de a fi lucrător în agricultură, silvicultură, pomicultură, zootehnie, medicină veterinară;

–  a avea o revistă de informare cu valoare aplicativă în domeniul preferat;

– îndemânarea şi priceperea în muncile legate de cultura pământului, de îngrijitul florilor, livezilor, culturilor de legume, a păsărilor;

6.Interesul sportiv este conturat prin:

 1. prioritatea acordată practicării sportului preferat;

 2. plăcerea pe care o prilejuiesc orele de educaţie fizică şi competiţiile sportive;

 3. satisfacţia pe care o are atunci când realizează performanţe la competiţile la careia parte;

 4. dorinţa de a deveni membru în echipe sportive, antrenor, instructor sportiv, profesor de educaţie fizică;

 5. dorinţa ca activităţile pe care le va avea în viaţă să-i lase totuşi posibilitatea de a practica în voie sportul preferat, de asista la competiţii sportive, de a citi reviste sportive;

 6. aptitudinile sportive pe care le prezintă sub aspect de constituţie fizică şi antrenament;

7.Interesul politic, interes de maturitate de obicei, se exprimă pe planul persoanei prin:

 1. plăcerea de a conduce oamenii, de a înţelege mersul omenirii;

 2. plăcerea de a activa în organizaţii politice;

 3. dorinţa de a deveni funcţionar în aparatul de stat, activist politic, reporter pentru cronici politice externe sau interne;

 4. necesitatea pe care o simte de a fi bine informat asupra situaţiei politice, de a desfăşura o activitate administrativ politică, de a fi abonat la multe ziare şi reviste de informare în probleme sociale şi politice;

 5. capacitatea de a fi bun organizator şi conducător de acţiuni social-politice, având puter de convingere şi perseverare, de a fi principial şi de a reuşi să aleagă oamenii potrivit sarcinilor;

8.Interesul uman sau interesul pentru om este o expresie pe care o simte fiecare dintre noi de a fi folositor omului şi se exprimă în şcoală prin:

 1. plăcerea pe care o procură situaţiile ce permit ajutarea colegilor sau posibilitatea de a răspunde apelului făcut de elevii din alte clase;

 2. satisfacţia pe care o încearcă o persoană atunci când întâlneşte în ochii unui om bucuria, în condiţiile în care ea a contribuit la aceasta;

 3. dorinţa de a îmbrăţişa o profesie cum sunt cele de soră medicală, infirmier, medic, învăţător, educator, profesor, judecător,asistent social, consilier;

 4. dezideratul ca în viaţă să rămână totuşi aproape de om, să-l poată ajuta cât mai mult;

 5. posibilitatea pe care o are de a înţelege oamenii, de a se apropia de ei, de a şti să le devină util, de a fi accesibil;

Interesul monden apare îngenere ca rezultat al necesităţii de destindere şi integrare în grup şi se exprimă pe planul activităţii unui om prin:

 1. atracţia faţă de distracţie;

Testul se poate aplica în cadrul unor examene colective sau individuale. Valoarea datelor furnizate este condiţionată de atitudinea subiectului faţă de test, de seriozitatea cu care priveşte investigaţia întreprinsă, de dispoziţia de a lucra cu toată sinceritatea.

#cariera

© 2019 by terapiionline.ro
 

SUBSCRIBE:​​

iasi

OPENING HOURS

MONDAY - FRIDAY

07:00 AM - 08:30 PM

ADDRESS

Subscribe for Updates

0751707742