• Terapie Online

TESTUL DE INTERESE Ion Holban – Partea I- Descopera-ti VOCATIA!

Testul de interese Ion Holban – Partea I- Descopera-ti vocatia!

I.Holban a definit intesul ca o variabilă psihologică de natură motivaţională care în determinarea conduitei persoanei exprimă pe planul relaţiei acesteia cu mediul exterior direcţia de orientare, categoria de valori căreia îi acordă importanţă sau care, într-un sens larg, reţine atenţia subiectului. Despre testul de interese Ion Holban – Partea I- Descopera-ti vocatia!- veti afla in cele ce urmeaza.

Clasificarea intereselor este dificilă datorită diversităţii valorilor şi formelor de activitate cărora acestea le corespund.

 Ca urmare, Ion Holban porneşte de la următoarea clasificare a activităţilor:

A.- activităţi în care se lucrează cu noţiuni sau cu imagini, activităţi care presupun procese superioare de elaborare( abstractizare, creativitate) ca:

activităţi de cunoaştere care în formele lor superioare se identifică cu cunoaşterea(cercetarea) ştiinţifică. Se lucrează cu noţiuni.

activităţi estetice în care se înscriu formele variate de căutare a frumosului, de la efortul simplu de apropiere a acestor valori până la procesul de creaţie artistică. Se lucrează cu imagini.


 1. – activităţi în care se lucrează cu obiecte concrete, activităţi practice, ce presupun contactul direct om-subiect sau om-materie de prelucrat, grupă în care se includ:

activităţi tehnice – dependente de maşini, aparate, construcţii şi presupun folosirea de insrumente(şurubelniţă, riglă etc.);

activităţi casnice-gospodăreşti prin care se rezolvă problemele curente ale gospodăriei, de la activitatea de pregătire a hranei până la preocuparea de ameliorare continuă a ambianţei casnice;

activitaţi agricole ce presupun contactuldirect cu pământul, cu flora, cu fauna. Acestea pot cunoaşte forme ce oscilează între activitatea obişnuită agricolă, pentru susţinerea existenţei până la forma ce implică anumite pasiun utile în organizarea timpului liber;

-activităţi de joc sau sport care permit destinderea, iat uneori pasiunea sau sursa de existenţă.

Acum citesti: Testul de interese Ion Holban – Partea I- Descopera-ti vocatia!

C.- activitaţi în care se lucrează cu omul sau cu grupul social ce presupun relaţia om-om sau om-grup social şi între care sunt distinse:

activităţi politico-administrative(relaţia om-grup);

activităţi umane în care primează relaţia om-om urmărindu-se creşterea nivelului de viaţă a omului, de asistenţă directă a persoanei pe planuri diferite(medical, psihologic, pedagogic, social etc);

 1. activităţi mondene pe care omul le organizează pentru consumarea timpului său liber, dintre care unele reprezintă forme în care este posibilă realizarea profesională.

Această clasificare a activitaţilor oferă posibilitatea unei clasificări a intereselor astfel:

A.Interese intelectuale:

 1. cunoaştere ştintinifică;

 2. interese estetice;

 3. Interese practice:

 4. interese tehnice;

 5. interese casnic-gospodăreşti

 6. interese practico-agricole

 7. interese sportive

 8. Interese sociale:

 9. interse politice

 10. interese umane

 11. interese mondene


Metodele prin care poate fi cunoscut interesul unei persoane în viaţa de toate zilele sunt:

 1. analiza conduitei;

 2. analiza activităţii şcolare;

 3. analiza timpului liber;

 4. analiza atitudinilor faţă de anumite valori;

 5. analizarealizărilor şi adezideratelor de viitor

#cariera

© 2019 by terapiionline.ro
 

SUBSCRIBE:​​

iasi

OPENING HOURS

MONDAY - FRIDAY

07:00 AM - 08:30 PM

ADDRESS

Subscribe for Updates

0751707742