Toate ocupaţiile sunt CARACTERIZATE prin grupări FORMALE şi INFORMALE

Grupurile formale sunt reprezentate de organizaţiile în care profesia organizează serviciile sale, cadrele instituţionalizate în care se întâlnesc profesionistul cu clientul: spitalul, universitatea, serviciul social etc. În al doilea tând, sunt organizaţiile ale căror funcţii constau în refacerea rezervei de talent a profesiei şi în extinderea fondului său de cunoştinţe. Acestea includ centrele de educaţie şi de cercetare. A treia categorie sunt organizaţiile ce apar ca o expresie a creşterii conştiinţei de clasă din partea membrilor profesiei, care promovează interesele de grup, cum sunt asociaţiile profesionale.

În interiorul ţi în jurul acestora organizaţii formale se constituie constituie grupări informale, formate din colegi. Calitatea de membru al unui asemenea grup se bazează pe o serie de afinităţi: specializări în interiorul profesiei, afilieri la societăţi profesionale, vecinătate de muncă sau rezidenţială, fondul familial religios, etnic, atracţii de personalitate.Toate ocupaţiile sunt CARACTERIZATE prin grupări FORMALE şi INFORMALE


Interacţiunile rolurilor sociale din aceste grupuri formale şi informale duc la o configuraţie unică a profesiei, adică la ceea ce se numeşte cultură profesională. În cadrul profesiilor, se dezvoltă şi subculturi, ca variante ale culturii profesionale: subcultura din inginerie diferă de subcultura din medicină sau de asistenţă socială. Cultura unei profesii constă în valorile, normele, simbolurile sale.

Valorile sociale ale unui grup profesional sunt constituite din credinţele fundamentale, pe care se întemeiază existenţa sa. Principală dintre aceste valori este valoarea esenţială a serviciului pe care grupul profesional oferă comunităţii. Profesia consideră servicul oferit drept un bun social, necesar echilibrului general.

Normele unui grup profesional sunt reprezentate de ghidurile de comportament în situaţii sociale.

Există anumite comportamente necesare în:

- admiterea în profesie, intrarea în grupurile formale sau informale, acceptarea sau respingerea;

- obţinerea clienţilor, primirea, intervievarea şi tratarea, acceptarea sau respingerea;

stabilirea de întâlniri, conducerea consultaţiilor.


Pot fi stabilite, în cadrul grupului, modalităţi de a prezenta o teorie, o tehnică nouă, de a coordona o contriversă intraprofesională.

Simbolurile unei profesii sunt obiectele sale încărcate cu semnificaţii: embleme, insigne, slogane, îmbrăcăminte distinctivă, istoria, folclorul, argoul său, eroii pozitivi şi negativi, stereotipurile sale.


Valorile de grup, normele de comportament şi simbolurile ce caracterizează profesiile nu pot fi întâlnite în ocupaţiile nonprofesionale atât de clare şi cu o putere de control atât de mare.


Cultura profesională şi cariera


Cariera este un concept fundamental al ocupaţiilor profesionale, reprezentând o anumită atitudine faţă de muncă, atitudine specific profesională. O carieră este o chemare către profesiune, este scopul acesteia. „profesionistul îşi oferă serviciile în primul rând pentru satisfacţii psihologice, apoi pentru compensaţii materiale”. Pentru o persoană profesionistă, munca devine viaţa sa, începutul unei cariere fiind asimilată uneori cu intrarea într-un ordin religios sau într-o căsnicie.

Pentru a reuşi în profesia aleasă, un nou venit trebuie să se adapteze în mod eficient la cultura profesională, stăpânind corpul teoretic şi abilităţile practice ca garanţii suficiente pentru succesul profesional. Deşi grupul profesional încurajează inovaţiile, în teorie şi practică, tinde să descurajeze devianţa de la valorile sociale şi normele sale.


Toate ocupaţiile sunt CARACTERIZATE prin grupări FORMALE şi INFORMALE


Astfel, admiterea candidaţilor la educaţie profesională se face pe baze suplimentare şi diferite faţă de calificativele academice. Factorii psihologici care dovedesc o adaptare favorabilă la cultura profesională sunt consideraţi ca având aceeaţi importanţă cu abilităţile intelectuale. Educaţia profesională oferă situaţii test pentru expuneri gradate la cultura profesională. Prin comportamentul său în aceste situaţii sociale care îi implică pe colegi, clienţi şi comunitate, potenţialul deviant este descoperit şi îndepărtat. Una dintre principalele funcţii ale şcolilor unde se pregătesc viitorii profesionişti este aceea de a identifica şi observa indivizii care sunt priviţi ca posibili devianţi de la cultura profesională.

19 afișare

OPENING HOURS

MONDAY - FRIDAY

07:00 AM - 08:30 PM

ADDRESS

SUBSCRIBE:​​

iasi

 Nicolae Iorga 37

Subscribe for Updates

0751707742

© 2019 by terapiionline.ro