Traduceri Indirecte și Non-Traducere pe platforma Negociat.ro

Traduceri Indirecte și Non-Traducere pe platforma Negociat.ro

Ignorat pentru o lungă perioadă de timp sau menționat doar sporadic, fenomenul de traducere indirectă pe negociat.ro a determinat creșterea interesului pentru studiile de traduceri tehnice precum si traduceri documente personale prin platforma de traduceri si prestari servicii Negociat. Traduceri Indirecte și Non-Traducere pe platforma Negociat.ro

Am fost foarte multumita de traducerea oferita la un pret mai mult decat decent. Recomand cu incredere.

Prima monografie a lui Jaroslav Spirk, Cenzura, traduceri indirecte și non-traducere: Aventurile (fatale) ale literaturii cehe în Portugalia secolului XX, este o parte deosebit de convingătoare a acestei bibliografii care se extinde rapid.

Examinarea este meticuloasă in ceea ce priveste receptarea indirecta a literaturii cehe în Portugalia secolului al XX-lea. Acesta prezintă un raport unic al schimburilor translaționale între două culturi lingvistice și sociale de nivel mediu. Care ar putea inspira cercetătorii din domeniul traducerilor din multe orizonturi. Sunt tratate două culturi europene „non-majore” și a unei combinații rare de limbi. Cercetarea de pionierat a lui Spirk pune într-o lumină nouă manifestările compuse și impactului cenzurii asupra traducerii. În mod remarcabil, ancheta sa vastă cu privire la titlurile respinse de comisiile portugheze de cenzură. Ea dezvăluie pentru prima dată rapoartele arhivate cu privire la non-traducerile rezultate, introducând o metodologie originală întemeiată pe baza teoriilor gânditorilor cehi Jirí Levý și Anton Popovic.

Combina în mod abil analizele la nivel macro și micro, această investigație cuprinzătoare a (non-)traducerilor literaturii cehe în portugheză. Si este un exercițiu exemplar în cercetarea academică. Si una dintre puținele publicații în limba engleză pe această temă.

Această lucrare interesantă face ca obiectivele sale să devină foarte clare încă de la început. Si este bazata pe mai mult de o jumătate de deceniu de muncă doctorală. Spirk încearcă să afle dacă o anumită tendință poate fi identificată în traducerile literaturii cehe în limba portugheză europeană pe parcursul secolului al XX-lea. Ipoteza de bază este aceea că receptarea literaturii cehe în Portugalia nu a fost arbitrar. Ci „a umplut un gol în cultura țintă”. Cartea investighează această propunere în cinci capitole construite compact. Acestea tratează fundamentul investigației, metodologia adoptată, corpusul și datele colectate. Mai trateaza un studiu de caz de traducere indirectă și implicațiile teoretice ale constatărilor.

Amestecul echilibrat al lui Spirk de contextualizare istorică, observație empirică și interogare teoretică. Prezintă o structură globală coerentă și o argumentare metodică. Aceasta vizeaza în mod evident o gamă variată și largă de cititori scolastici, inclusiv cercetători în traduceri, literatură comparativă și studii culturale. Primul capitol argumentează rațiunea din spatele comparării literaturii a două dictaturi ideologice opuse.

Se deschide cu o istorie concisă a interacțiunilor dintre cele două țări pe parcursul secolului al XX-lea. Pentru fiecare dintre cele cinci perioade identificate, Spirk atrage atenția asupra evenimentelor istorice, asupra datelor din studiile anterioare și a presei din Portugalia. Pentru a contextualiza impactul traducerii sau a lipseiacesteia asupra modului în care cititorii portughezi au perceput literatura cehă.

El oferă dovezi ample despre multiplele aspecte ale controlului cultural în Peninsula Iberică. Si dezvăluie cazuri surprinzătoare de texte care ocolesc cenzura sau scriitorii suprarealiști interziși pentru că erau prea realiști.

Capitolul se încheie cu un citat frapant din António de Figueiredo. Acesta ilustrează asemănarea deconcertantă a acestor două regimuri ostile.

Spirk trece în mod deliberat dincolo de abordarea lingvistică tradițională. Aceasta caracterizează cele mai multe analize contrastive efectuate în cadrul studiilor privind traducerile, din zilele noastre.

Transformarea identității traducătoare și schimbarea stilului de traducere

Puțini cercetători ar nega importanța dimensiunii stilistice a traducerilor literare. Nida și Taber au definit traducerea ca „reproducerea în limba receptorului a celei mai apropiate echivalențe naturale a mesajului în limba sursă, în primul rând din punct de vedere al semnificației și în al doilea rând din punct de vedereal stilului”.

În traducerea literară, stilul are o importanță deosebită. Traducerea literară traducerea stilului. Deoarece stilul transmite atitudine și nu doar informație. Stilul este expresia minții, iar literatura este o reflexie a minții. Așadar, fidelitatea stilistică față de original poate fi considerată ca fiindidealul traducerii literare.

În traducerea poeziei, traducătorul trebuie să ia în considerare nu numai mesajul, ci și stilul. Studiul stilului în traduceri poate contribui la înțelegerea unor fenomene importante, cum ar fi natura sa iconică și potențialul său de a interacționa cu o abordare alienatoare a traducerii .

Pe de altă parte, unii cercetători și practicieni ar putea susține că scopul unui text tradus este să rămână aproape de original, indiferent de stil.

Este imposibilsă produci un limbaj într-un mod total impersonal. Baker a demonstrat că cercetarea stilului de traducere este, în principiu, atât fezabilă, cât și relevantă. În prezent, totuși, există încă o lipsă de consens cu privire la definirea stilului, care va varia în funcție de tipul de studiu. Retoric, lingvistic sau literar.

Stilul presupune examinarea alegerii cuvintelor de către scriitor, a figurilor de stil, a dispozitivelor (retorice și altele), a formei propozițiilor, a formei paragrafelor. Intr-adevăr, a fiecărui aspect conceptual al limbii și a modului în care traducătorul o folosește. Potrivit lui Baker, stilul este înțeles ca „modele preferate sau recurente de comportament lingvistic, mai degrabă decât cazuri de intervenție individuale sau unice”.

În ceea ce privește traducerea, stilul acoperă noțiunea de voce a traducătorului, alegerea temelor și a genurilor literare, utilizarea consecventă a strategiilor specifice și modul de utilizarea limbii specific traducătorului. În acest studiu, ne vom concentra pe alegerea genurilor literarede către traducător. Mai exact, acest articol are scopul de a face o comparație stilistică a celor trei traduceri în engleză ale capodoperei literare chineze, „The she king”, ale lui James Legge și de a analiza motivele care stau la baza schimbării stilului.

Note privind opiniile lui Charles Darwin privind traducerea și istoria publicării versiunilor europene ale „Originii Speciilor”

Istoria traducerilor europene a lucrării lui Charles Darwin „Originea speciilor” este discutată pentru a demonstra modul în care manipularea ideologică, cenzura și strategiile de publicare au afectat receptarea unuia dintre cele mai influente texte din istoria științei. Implicarea lui Darwin în procesul de traducere este trasată în scrierile sale autobiografice și în corespondența cu traducătorii și editorii continentali.

Conștient de influența decisivă a traducerii asupra înțelegerii corecte a operei sale în străinătate și, în ciuda dorințelor sale de a controla diseminarea teoriilor sale, Darwin a trebuit să facă față unor cazuri de manipulare ideologică evidentă în unele dintre primele versiuni pe care le-a autorizat, care l-au forțat să caute alți traducători care să efectueze traduceri noi, non-părtinitoare.

Succesul la nivel mondial al cărții a venit după moartea sa, deși edițiile manipulate, fragmentate sau ilegale în limbile engleză și alte limbi par să fi proliferat ulterior într-o piață a cărților din ce în ce mai complexă, care nu este scutită de daunele cauzate de cenzură sau de falsele interese comerciale. Imaginea generală care rezultă scoate în evidență probleme centrale legate de receptarea textelor clasice în știință ,puțin analizate în domeniul studiilor de traducere până în prezent.

0 afișare

OPENING HOURS

MONDAY - FRIDAY

07:00 AM - 08:30 PM

ADDRESS

SUBSCRIBE:​​

iasi

 Nicolae Iorga 37

Subscribe for Updates

0751707742

© 2019 by terapiionline.ro